Hoe werken de huwelijkse voorwaaren?

Gaat u scheiden? Dan is het ontzettend belangrijk dat u goede afspraken maakt over de verdeling van uw vermogen. Wat hierbij uw rechten zijn hangt af van uw eventuele huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden zijn alleen geldig als u deze heeft laten opmaken door een notaris en bepalen welk deel van uw vermogen gemeenschappelijk is. Hier leest u meer over wat huwelijkse voorwaarden zijn, welke soorten er zijn en wat het verschil met gemeenschap van goederen is.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken over de verdeling van uw vermogen en dat van uw partner. U kunt deze zowel voor als tijdens uw huwelijk laten vastleggen door een notaris. Loopt uw huwelijk mis, dan bepalen de huwelijkse voorwaarden op welk deel van uw vermogen u recht heeft.

Wat voor soorten huwelijkse voorwaarden zijn er?
Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden mogelijk.
De twee meest voorkomende zijn:
  • Beperkte gemeenschap. Dit betekent dat u en uw partner elk een privévermogen houden en er daarnaast een gemeenschappelijk vermogen ontstaat, bijvoorbeeld uw woning of een gedeelde spaarrekening.
  • Koude uitsluiting. Hierbij heeft u geen gezamenlijk vermogen. U houdt allebei uw eigen vermogen en inkomen.
Is er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Dan heeft de partner die een beperkt inkomen of vermogen heeft (bijvoorbeeld de huismoeder of -vader) recht op een deel van de opgespaarde inkomsten van de andere partner. Dit kan jaarlijks tijdens het huwelijk gebeuren (periodieke verrekenbeding) of bij het einde van de relatie (finale verrekenbeding).

Wat is het verschil met gemeenschap van goederen?
Heeft u geen huwelijkse voorwaarden laten vastleggen? Dan bent u automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de vermogens van u en uw partner samenvloeien tot een gemeenschappelijk vermogen. Gaat u scheiden, dan heeft u allebei recht op de helft van het vermogen. De enige uitzonderingen hierop zijn schenkingen, erfenissen met een uitsluitingsclausule en verknochte goederen (zaken die persoonlijk aan een van de partners verbonden zijn).

Wat kan een advocaat hierbij betekenen?
Een advocaat of mediator, zoals Muris Advocatuur in Venlo, kan u helpen met het maken van afspraken over het verdelen van uw vermogen. Hij of zij wijst u op uw rechten en plichten en zorgt ervoor dat aan alle huwelijkse voorwaarden wordt voldaan. In het geval van verknochte goederen kan de advocaat of mediator ook helpen bepalen hoe deze zaken verrekend worden met de andere partner.

Heeft u vragen over huwelijkse voorwaarden of wilt u een mediator of advocaat inschakelen voor uw scheiding in de regio Venlo? Neem vrijblijvend contact op met Muris Advocatuur of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.