Boeken

Partneralimentatie in 2021

De nieuwe wet Partneralimentatie is op 1 januari 2020 ingegaan. Dit houdt onder andere in dat de partneralimentatie in de meeste gevallen een stuk minder lang duurt dan voorheen, en dat de maximale aftrek voor partneralimentatie tot en met 2023 in stappen omlaag gaat. Daarnaast gaat de alimentatie elk jaar met een bepaald percentage omhoog. Wat zijn de veranderingen precies en wat betekent dit voor de hoogte van het bedrag dat u maandelijks ontvangt of moet betalen? Muris Advocatuur uit Venlo legt het u hier graag uit.

Wat houdt de wet Partneralimentatie in?

Als u op of na 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding hebt ingediend bij de rechtbank, is de nieuwe wet Partneralimentatie van toepassing op u en uw (ex-)partner. Volgens de nieuwe wet is de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal 5 jaar. Na een huwelijk van 4 jaar zal de partneralimentatie dus 2 jaar duren en na een huwelijk van 12 jaar duurt de alimentatie 5 jaar. Hierop zijn tot 2027 wel een aantal uitzonderingen:

  • Als u langer dan 15 jaar getrouwd bent geweest en de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is, heeft hij of zij 10 jaar recht op alimentatie na de scheiding
  • Als u kinderen jonger dan 12 jaar hebt, heeft de alimentatiegerechtigde recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is. De wet Partneralimentatie heeft geen invloed op de kinderalimentatie.

Hierbij is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de wet Partneralimentatie alleen van toepassing is, als u het samen met uw ex niet eens wordt over de hoogte en duur van de alimentatie. Een mediator kan u helpen op een vriendschappelijke manier beslissingen te maken over de partneralimentatie. Komt u er samen niet uit en stapt een van beiden naar de rechter? Pas dan krijgt u te maken met de nieuwe wet Partneralimentatie.

Wat zijn de veranderingen ten opzichte van vorig jaar?
Er zijn twee belangrijke veranderingen wat betreft de partneralimentatie ten opzichte van 2020: het alimentatiebedrag wordt met 3% verhoogd en de maximale aftrekbaarheid gaat met 3% omlaag, van 46% naar 43%. In de praktijk betekent dit dat, als de afspraken over de partneralimentatie voor 2020 zijn gemaakt, het mogelijk is dat de ontvanger van de alimentatie uiteindelijk netto minder geld overhoudt. In dit geval is het raadzaam om de hoogte van de partneralimentatie opnieuw te berekenen.

Wilt u meer weten over de wet Partneralimentatie en deze op u van toepassing zal zijn, of wilt u hulp bij het (her)berekenen van de alimentatie? Neem dan contact op met Muris Advocatuur uit Venlo.